ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

giám đốc

BÀ NGUYỄN THỊ VÂN HÀ
GIÁM ĐỐC

Thạc sĩ kinh tế môi trường – ĐHKT Quốc Dân Hà Nội
Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lí bán hàng, tài chính kế toán

phó giám đốc

Ông Lê Quang Bình
Phó Giám Đốc

ĐHBK Hà Nội, hơn 10 năm kinh nghiệm dịch vụ khách hàng, quản lí khách hàng dự án.

Trưởng phòng kỹ thuật

ÔNG NGUYỄN THANH TÂN
Trưởng phòng kỹ thuật

Kỹ sư chất lượng cao – Kỹ thuật đô thị – ĐHXD Hà Nội.

Quản lí dự án xây dựng. Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng.